dilluns, 14 d’octubre del 2013

Que és una daina ?


Les daines


Família :
La daina és un animal de la família dels cèrvids.

Descripció :
És un animal molt igual que un cérvol.
És un mamífer herbívor que fa uns 130-160 cm de llargada, uns 80-110 cm d'alçada i pesa al voltant d'uns 50 a uns 80 kg. El mascle té unes grans banyes en forma de pala que acaben en diverses puntes i que renova cada any durant la primavera. El pelatge és de color marró rogenc amb taques blanques com la neu, però a l'hivern agafa tons grisos. La panxa és blanquinosa. Té una taca blanca amb dues línies negres al voltant de la cua, la qual és negra pel damunt i blanca per sota. Té la cua més llarga que el cérvol, podent arribar als 20 cm.
Les potes són llargues, primes i acaben en dues peülles.

Alimentació :
Menja fulles, brots d'arbres, arbustos i també herba.

Reproducció :
Els mascles a la tardor lluiten entre ells emetent uns crits profunds per aparellar-se amb les femelles i marcar el territori.
La femella gesta durant 8 mesos i pareix 1 única cria que resta amagada durant les 3 primeres setmanes. Després la cria acompanya la mare fins al segon any.

Hàbitat :
Viu en boscos de muntanya amb clarianes on hi hagi herba.

Costums :
Acostuma a moure's cap al vespre, la nit i la matinada. Durant el dia descansa amagada entre la vegetació. Les femelles i les seves cries es mouen en ramats diferents que els dels mascles. Només es retroben durant l'època  d'aparellament.

Altres informacions :
Pot viure entre 10 i 20 anys.
Des de molt antic ha estat caçada en estat salvatge i va ser eliminada de la major part dels nostres boscos en segles passats. 
Actualment ha esta reintroduïda en algunes zones dels Pirineus i en el Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà. 


http://www.absolutgerona.com/wp-content/uploads/2010/09/daines.jpg